Codul CAEN: pozitiile 60-990 Pentru pozitiile 01-2972 click aici Pentru pozitiile 30-5552 click aici Codul caen 60 - Transporturi terestre; transporturi prin conducte Codul caen 601 - Transportul pe calea ferata Codul caen 6010 - Transporturi pe calea ferata Codul caen 602 - Alte transporturi terestre Codul caen 6021 - Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic Codul caen 6022 - Transporturi cu taxiuri Codul caen 6023 - Transporturi terestre de calatori, ocazionale Codul caen 6024 - Transporturi rutiere de marfuri Codul caen 603 - Transporturi prin conducte Codul caen 6030 - Transporturi prin conducte Codul caen 61 - Transporturi pe apa Codul caen 611 - Transporturi maritime si de coasta Codul caen 6110 - Transporturi maritime si de coasta Codul caen 612 - Transporturi pe cai navigabile interioare Codul caen 6120 - Transporturi pe cai navigabile interioare Codul caen 62 - Transporturi aeriene Codul caen 621 - Transporturi aeriene, dupa grafic Codul caen 6210 - Transporturi aeriene dupa grafic Codul caen 622 - Transporturi aeriene, ocazionale Codul caen 6220 - Transporturi aeriene ocazionale Codul caen 623 - Transport spatial Codul caen 6230 - Transporturi spatiale Codul caen 63 - Activitati anexe si auxiliare de transport, activitati ale agentiilor de turism Codul caen 631 - Manipulari si depozitari Codul caen 6311 - Manipulari Codul caen 6312 - Depozitari Codul caen 632 - Alte activitati anexe transporturilor Codul caen 6321 - Alte activitati anexe transporturilor terestre Codul caen 6322 - Alte activitati anexe transporturilor pe apa Codul caen 6323 - Alte activitati anexe transporturilor aeriene Codul caen 633 - Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a. Codul caen 6330 - Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a. Codul caen 634 - Activitati ale altor agentii de transport Codul caen 6340 - Activitati ale altor agentii de transport Codul caen 64 - Posta si telecomunicatii Codul caen 641 - Activitati de posta si de curier Codul caen 6411 - Activitatile postei nationale Codul caen 6412 - Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala) Codul caen 642 - Telecomunicatii Codul caen 6420 - Telecomunicatii Codul caen 65 - Intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale caselor de pensii) Codul caen 651 - Intermediere monetara Codul caen 6511 - Activitati ale bancii centrale (nationale) Codul caen 6512 - Alte activitati de intermedieri monetare Codul caen 652 - Alte intermedieri financiare Codul caen 6521 - Activitati de creditare pe baza de contract (Leasing financiar) Codul caen 6522 - Alte activitati de creditare Codul caen 6523 - Alte tipuri de intermedieri financiare Codul caen 66 - Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) Codul caen 660 - Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) Codul caen 6601 - Activitati de asigurari de viata Codul caen 6602 - Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) Codul caen 6603 - Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) Codul caen 67 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare Codul caen 671 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de asigurari si de pensii) Codul caen 6711 - Administrarea pietelor financiare Codul caen 6712 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor (agenti financiari) Codul caen 6713 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de asigurari si de pensii) Codul caen 672 - Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii Codul caen 6720 - Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii Codul caen 70 - Tranzactii imobiliare Codul caen 701 - Activitati imobiliare cu bunuri proprii Codul caen 7011 - Dezvoltare (promovare) imobiliara Codul caen 7012 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii Codul caen 702 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate Codul caen 7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Codul caen 703 - Activitati imobiliare pe baza de tarife sau contract Codul caen 7031 - Agentii imobiliare Codul caen 7032 - Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract Codul caen 71 - Inchirierea masinilor si echipamentelor, fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti Codul caen 711 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica Codul caen 7110 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica Codul caen 712 - Inchirierea altor mijloace de transport Codul caen 7121 - Inchirierea altor mijloace de transport terestru Codul caen 7122 - Inchirierea mijloacelor de transport pe apa Codul caen 7123 - Inchirierea mijloacelor de transport aerian Codul caen 713 - Inchirierea Masinilor si echipamentelor Codul caen 7131 - Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole Codul caen 7132 - Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent Codul caen 7133 - Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor Codul caen 7134 - Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a. Codul caen 714 - Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti Codul caen 7140 - Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a Codul caen 72 - Informatica si activitati conexe Codul caen 721 - Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware), exclusiv consultanta si furnizare de programe Codul caen 7210 - Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware) Codul caen 722 - Consultanta si furnizare de programe informatice (software) Codul caen 7221 - Editare de programe Codul caen 7222 - Consultanta si furnizare de alte produse software Codul caen 723 - Prelucrarea informatica a datelor Codul caen 7230 - Prelucrarea informatica a datelor Codul caen 724 - Activitati legate de bancile de date Codul caen 7240 - Activitati legate de bazele de date Codul caen 725 - Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor Codul caen 7250 - Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor Codul caen 726 - Alte activitati legate de informatica Codul caen 7260 - Alte activitati legate de informatica Codul caen 73 - Cercetare-dezvoltare Codul caen 731 - Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale Codul caen 7310 - Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale Codul caen 732 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste Codul caen 7320 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste Codul caen 74 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Codul caen 741 - Activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal; activitati de studii de piata si de sondaj; consultanta pentru afaceri si management Codul caen 7411 - Activitati juridice Codul caen 7412 - Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal Codul caen 7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj Codul caen 7414 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management Codul caen 7415 - Activitatile de management ale holdingurilor Codul caen 742 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea Codul caen 7420 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea Codul caen 743 - Activitati de testari si analize tehnice Codul caen 7430 - Activitati de testari si analize tehnice Codul caen 744 - Publicitate Codul caen 7440 - Publicitate Codul caen 745 - Selectia si plasarea fortei de munca Codul caen 7450 - Selectia si plasarea fortei de munca Codul caen 746 - Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor Codul caen 7460 - Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor Codul caen 747 - Activitati de intretinere si curatare a cladirilor Codul caen 7470 - Activitati de intretinere si curatare a cladirilor Codul caen 748 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Codul caen 7481 - Activitati fotografice Codul caen 7482 - Activitati de ambalare Codul caen 7485 - Activitati de secretariat si traducere Codul caen 7486 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica Codul caen 7487 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Codul caen 75 - Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public Codul caen 751 - Administratie generala, economica si sociala Codul caen 7511 - Servicii de administratie generala Codul caen 7512 - Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, excluzand protectia sociala Codul caen 7513 - Controlul activitatilor economice Codul caen 7514 - Servicii de sustinere a administratiilor publice Codul caen 752 - Activitati de servicii pentru societate Codul caen 7521 - Activitati de afaceri externe Codul caen 7522 - Activitati de aparare nationala Codul caen 7523 - Activitati de justitie Codul caen 7524 - Activitati de ordine publica Codul caen 7525 - Activitati de protectie civila Codul caen 753 - Activitati de protectie sociala obligatorie Codul caen 7530 - Activitati de protectie sociala obligatorie Codul caen 80 - Invatamant Codul caen 801 - Invatamant primar Codul caen 8010 - Invatamant primar Codul caen 802 - Invatamant secundar Codul caen 8021 - Invatamant secundar general Codul caen 8022 - Invatamant secundar teoretic, tehnic sau profesional Codul caen 803 - Invatamant superior Codul caen 8030 - Invatamantul superior Codul caen 804 - Alte forme de invatamant Codul caen 8041 - Scoli de conducere (pilotaj) Codul caen 8042 - Alte forme de invatamant Codul caen 85 - Sanatate si asistenta sociala Codul caen 851 - Activitati referitoare la sanatatea umana Codul caen 8511 - Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala Codul caen 8512 - Activitati de asistenta medicala ambulatorie Codul caen 8513 - Activitati de asistenta stomatologica Codul caen 8514 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana Codul caen 852 - Activitati veterinare Codul caen 8520 - Activitati veterinare Codul caen 853 - Asistenta sociala Codul caen 8531 - Activitati de asistenta sociala, cu cazare Codul caen 8532 - Activitati de asistenta sociala, fara cazare Codul caen 90 - Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; salubritate si activitati similare Codul caen 900 - Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; salubritate si activitati similare Codul caen 9001 - Colectarea si tratarea apelor uzate Codul caen 9002 - Colectarea si tratarea altor reziduuri Codul caen 9003 - Salubritate, depoluare si activitati similare Codul caen 91 - Activitati asociative diverse Codul caen 911 - Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale Codul caen 9111 - Activitati ale organizatiilor economice si patronale Codul caen 9112 - Activitati ale organizatiilor profesionale Codul caen 912 - Activitati ale sindicatelor salariatilor Codul caen 9120 - Activitati ale sindicatelor salariatilor Codul caen 913 - Alte activitati asociative Codul caen 9131 - Activitati ale organizatiilor religioase Codul caen 9132 - Activitati ale organizatiilor politice Codul caen 9133 - Alte activitati asociative n.c.a. Codul caen 92 - Activitati recreative, culturale si sportive Codul caen 921 - Activitati cinematografice si video Codul caen 9211 - Productia de filme cinematografice si video Codul caen 9212 - Distributia de filme cinematografice si video Codul caen 9213 - Proiectia de filme cinematografice Codul caen 922 - Activitati de radio si televiziune Codul caen 9220 - Activitati de radio si televiziune Codul caen 923 - Alte activitati de spectacole Codul caen 9231 - Creatie si interpretare artistica si literara Codul caen 9232 - Activitati de gestionare a salilor de spectacol Codul caen 9233 - Balciuri si parcuri de distractii Codul caen 9234 - Alte activitati de spectacole n.c.a. Codul caen 924 - Activitati ale agentiilor de presa Codul caen 9240 - Activitati ale agentiilor de presa Codul caen 925 - Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati Codul caen 9251 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor Codul caen 9252 - Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor Codul caen 9253 - Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor Codul caen 926 - Activitati sportive Codul caen 9261 - Activitati ale bazelor sportive Codul caen 9262 - Alte activitati sportive Codul caen 927 - Alte activitati recreative Codul caen 9271 - Jocuri de noroc si pariuri Codul caen 9272 - Alte activitati recreative Codul caen 93 - Alte activitati de servicii personale Codul caen 930 - Alte activitati de servicii Codul caen 9301 - Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor Codul caen 9302 - Coafura si alte activitati de infrumusetare Codul caen 9303 - Activitati de pompe funebre si similare Codul caen 9304 - Activitati de intretinere corporala Codul caen 9305 - Alte activitati de servicii personale n.c.a. Codul caen 95 - Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale Codul caen 950 - Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare Codul caen 9500 - Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare Codul caen 96 - Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu Codul caen 960 - Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu Codul caen 9600 - Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu Codul caen 97 - Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii Codul caen 970 - Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii Codul caen 9700 - Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii Codul caen 99 - Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale Codul caen 990 - Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale Aceasta lista de coduri CAEN este actualizata neregulat, motiv pentru care va recomandam sa folositi aceasta pagina doar in scop informativ.
- Consultanta juridica
- Infiintare firma
- Codul CAEN
  - Codul CAEN I
  - Codul CAEN II
  - Codul CAEN III
- Registrul Comertului
- Servicii Drept
- Contact